UNICEF Danmark for alle verdens børn

Vi skal være fælles om at trække hvalen op af hullet

NAKUUSA og UNICEFs store konference om børns rettigheder og FN’s Verdensmål endte torsdag med en række konkrete anbefalinger fra NAKUUSAs Børneråd, børne- og ungealliancen, virksomhederne og kommunerne for at sikre og fremme børns rettigheder i fremtiden. Fokus var på øget fleksibilitet og velvilje til at samarbejde på tværs af aktørerne.

”Man kan ikke være alene om at trække en hval op af et hul – det er man nødt til at være mange og fælles om
Sådan sagde en af talerne under sessionen om virksomheders arbejde for børns rettigheder under NAKUUSA og UNICEFs konference om børns rettigheder, som løb af stablen onsdag og torsdag den 27. og 28. november 2019.

Udtalelsen var en om-formulering af et citat fra Afrika, som direktør for Institut for Menneskerettigheder Jonas Christoffersen brugte i sin tale for at illustrere, at man er nødt til at løfte i flok, når det handler om at fremme børns rettigheder.
Gennem de to dage blev denne pointe gentaget i mange forskellige versioner. Et grundlæggende behov for tværsektorielt samarbejde internt i det offentlige, og et samarbejde på tværs af det offentlige, virksomheder, børneorganisationer og fagorganisationer blev gentaget igen og igen.

NAKUUSAs Børneråds anbefalinger blev taget godt imod

Repræsentanter fra NAKUUSAs Børneråd tog scenen på første dag af konferencen for at fremlægge deres anbefalinger fra årets Børnetopmøde. Børnenes anbefalinger fokuserede på flere socialrådgivere på skolerne; mere undervisning i børnerettigheder, kortere sagsbehandlingstider blandt andet. Mange af anbefalingerne blev godt taget imod af konferencens deltagere fra virksomheder, kommuner og selvstyret og blev afspejlet i de endelige anbefalinger.
Særligt én af NAKUUSAs anbefalinger lå Børnerådsmedlem Malik Lund på hjertet; anbefalingen om socialrådgivere på alle skoler.

Jeg har selv oplevet at have behov for støtte fra en socialrådgiver, da mine forældre blev skilt. Derfor er jeg rigtig glad for, at denne anbefaling blev taget godt imod og det er en stor glæde at vide, at vi er et skridt nærmere at børn i hele Grønland kan få chancen for at få den samme mulighed jeg fik
Malik Lund, medlem i NAKUUSAs Børneråd

NAKUUSAs Børneråd anbefaler samtidig løbende opkvalificering af lærere og andre fagfolk som børnene møder i hverdagen i, at spotte, når et barn har behov for hjælp.

Mange konkrete anbefalinger

Konferencen sluttede med en række anbefalinger fra tre breakout sessioner, som havde arbejdet med, hvordan visionen om at fremme børns rettigheder kan gøres i praksis; fleksibilitet og omsorgsdage på arbejdsmarkedet, bedre fysiske rammer i kommunerne for de mange frivillige organisationer, uddannelse af nøglepersoner som i hverdagen kan være en tryg voksen for børnene, såsom viceværter og halinspektører, socialrådgivere på alle institutioner med børn – også skolerne, øget deling af viden og data og ikke mindst meget bedre børneinddragelse på alle planer.

Vi samler nu disse anbefalinger i et dokument, som kan bruges af alle aktørerne til at tage konkret handling. Særligt behovet for at udbrede kendskabet til børns rettigheder og det børnesyn, Børnekonventionen repræsenterer, stod klart, men jeg er allermest glade for, at alle aktører som deltog, viste en stor velvilje til at samarbejde og inddrage børneperspektivet og børn mere direkte i deres arbejde
Sara Olsvig, Programchef i UNICEF i Grønland

Verdensmålene var omdrejningspunktet

FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling var i fokus under hele konferencen, og det blev gjort klart, at verdensmålene netop er verdenssamfundets fælles mål for en bedre fremtid for alle, ikke mindst børnene.

Det var rigtig spændende at se, hvordan virksomhederne, kommunernes og selvstyrets arbejde med verdensmålene alt sammen understøtter børns rettigheder. Verdensmål fire om kvalitetsuddannelse blev nævnt mange gange, men også mål tre om sundhed og trivsel og mål 17 om partnerskaber gik igen. Vi kan se, at et indblik i, at verdensmålene også repræsenterer de mange menneskerettigheder, herunder børns rettigheder, gav de mange aktører et godt udgangspunkt for mere konkret at koble disse FN-dagsordener til hinanden
Najaaraq Møller, Projektleder i NAKUUSA

Børnedemokrati for et bedre børneliv

En meget konkret indsats, som blev fremlagt ved konferencen, er INI A/S’ børnedemokratiprojekt i lokale boligafdelinger, hvor en platform for at inddrage børn i beslutningsprocesserne i boligafdelingerne er under udvikling.

I NAKUUSA ser vi hele tiden, hvordan børn vokser, bliver stolte, tager ansvar og står frem, når de inddrages og gives medbestemmelse. Det er så positivt, at et boligselskab vil inddrage børn igennem børnedemokrati i boligafdelinger, og vi ser rigtig meget frem til at følge dette projekt. Mange talere kom ind på vigtigheden af at give børn en stemme og medbestemmelse – i NAKUUSA er vi ikke i tvivl om, at børnene er klar til at tage ansvar og selvfølgelig, at børn selv ønsker at bane vej for et godt liv for alle. Ikke mindst ser vi gang på gang, at børn, når de gives en stemme, baner vej for gode løsninger, som faktisk virker for børn. Vi er taknemmelige og glade for de mange gode talere og debatter på konferencen
Najaaraq Møller, Projektleder i NAKUUSA

En vigtig genbekræftelse om støtten til børns rettigheder

Konferencen om børns rettigheder og FN’s Verdensmål blev holdt i forbindelse med 30-års dagen for FN’s Børnekonventionens vedtagelse. 30-årsdagen er blevet fejret verden over, også i Grønland, hvor Formanden for Naalakkersuisut både på selve World Children’s Day den 20. november og ved åbningen af konferencen genbekræftede Grønlands støtte til børns rettigheder og vilje til at implementere konventionen.

En genbekræftelse af støtten til børns rettigheder fra landets øverste politiske leder er et vigtigt signal til omverdenen om, at man tager børns rettigheder alvorligt. Ikke mindst er det et vigtigt signal om, at alle kræfter i Grønland skal samles om at løfte børns rettigheder. Vi er i UNICEF rigtig glade for denne vigtige udmelding fra Formanden for Naalakkersuisut og ser frem til sammen med de mange andre gode og vigtige aktører at støtte op om dette arbejde
Najaaraq Møller, Projektleder i NAKUUSA

NAKUUSA og UNICEF samler anbefalingerne fra konferencen med henblik på at gøre dem tilgængelige for alle.

Billedet nedenfor: Formanden for Naalakkersuisut Kim Kielsen holdt en åbningstale ved NAKUUSA og UNICEFs konference d. 27 & 28 november

Ammaanersiornermi oqalugiartoq