Sådan kan du tale med dine
børn om coronavirus (COVID-19)

8 gode råd om at berolige og beskytte børn.

UNICEF

Opdateret den 27. april 2020

Det er nemt at føle sig overvældet over alt det, man hører om coronavirus sygdommen 2019 (COVID-19) i disse dage. Det er også forståeligt, at børn også føler sig bekymrede over det.

Det kan være svært for børn at forstå, hvad de ser på nettet eller på tv – eller hører fra andre mennesker – derved kan de være specielt sårbare overfor følelser omkring angst, stress og tristhed. Men når du har en åben og støttende samtale med dine børn, kan du hjælpe dem til at forstå, håndtere situationer og sågar få dem til at yde et positivt bidrag til andre.

1. Stil åbne spørgsmål og lyt

Begynd med at invitere barnet til at tale om emnet. Find ud af, hvor meget det allerede ved og følg op. Hvis de er specielt unge og endnu ikke har hørt om udbruddet, så behøver du muligvis ikke at bringe det op – men brug muligheden for at minde dem om gode hygiejniske vaner uden derved at indføre nye former for ængstelse.

Sørg for at skabe et trygt miljø, og lad barnet tale frit. Tegning, historier og andre aktiviteter kan være et godt udgangspunkt for en diskussion.
Det allervigtigste er at lade være med at bagatellisere deres bekymringer eller at undgå dem. Vær opmærksom på at anerkende deres følelser og gør det klart for dem, at det er naturligt at være bange for disse ting. Vis dem, at du lytter ved at give dem din fulde opmærksomhed og sørg for at de forstår, at de kan tale med dig og deres lærere, når som helst de vil.

2. Vær ærlig: forklar sandheden på en børnevenlig måde

Børn har ret til at få sandfærdig information om, hvad det er, der foregår i verden, men voksne har også et ansvar for at beskytte dem mod bekymringer og stress. Brug et sprog, der passer til deres alder, vær opmærksom på deres reaktioner og vær følsom overfor deres angstniveau.

Hvis du ikke kan svare på deres spørgsmål, så lad være med at gætte. Brug det som en mulighed for at udforske svarene sammen. Landslægeembedets og internationale organisationers hjemmesider, såsom UNICEF og WHO er rigtigt gode informationskilder. Forklar dem også, at nogle af informationerne på internettet ikke er korrekte, og at det er bedst at stole på eksperterne.

3. Vis dem, hvordan de kan beskytte sig selv og deres kammerater

En af de bedste måder man kan beskytte børn mod coronavirus og andre sygdomme på er ganske enkelt at opmuntre dem til at vaske hænder regelmæssigt. Jeres samtale om dette behøver ikke at være noget, der skræmmer barnet. Syng f.eks. med på Bamse sinippoq to gange, eller følg denne dans for at gøre det sjovt at lære at vaske hænder rigtigt.

Du kan også vise børnene, hvordan de skal nyse i deres albue, forklare at det er bedst ikke at komme for tæt på folk, hvis de har specifikke symptomer, og bede dem om at fortælle dig om det, hvis de begynder at føle, at de får feber, hoster eller får vanskeligheder ved at trække vejret.

4. Vær beroligende

Når vi ser mange foruroligende billeder på TV eller på internettet, kan det sommetider føles, som om krisen har omringet os. Børn kan ofte ikke skelne mellem billeder på skærmen og deres egen virkelighed, og de tror at de er i overhængende fare. Du kan hjælpe dine børn med at tackle stressen ved at give dem muligheder for at lege og slappe af, når det er muligt. Følg regelmæssige rutiner og tidsplaner så meget som muligt, især før de går i seng, eller hjælp dem med at skabe nye, når de er i et nyt miljø.

Hvis I oplever udbrud i jeres område, så mind dine børn om, at det ikke er sandsynligt, at de vil få sygdommen, samt at de fleste mennesker, som får coronavirus, ikke bliver ret syge, og at der er mange voksne, der arbejder hårdt på at beskytte din familie.

Hvis dit barn ikke føler sig rask, så forklar dem, at de skal blive hjemme/på sygehuset, fordi det er sikrere for dem og deres venner. Forsikre dem om, at du ved, at det til tider er svært (måske skræmmende eller endda kedeligt), men at når man følger reglerne, vil dette hjælpe med at holde alle i sikkerhed.

5. Kontroller om de oplever eller spreder stigma

Ved coronavirus udbrud er der på verdensplan kommet mange rapporter om eksempler på racediskrimination, så det er vigtigt at tjekke om dine børn enten oplever eller er med til at lave chikane eller mobning.

Forklar, at coronavirus ikke har noget at gøre med, hvordan man ser ud, hvor man kommer fra, eller hvilket sprog man taler. Hvis de har oplevet at blive råbt efter, eller er blevet mobbet i skolen, skal de føle sig trygge nok til at fortælle dette til en voksen, som de stoler på.

Mind dine børn om, at alle fortjener at føle sig sikre i skolen. Mobning er altid forkert, og vi skulle alle hver især gøres vores for at sprede venlighed og støtte hinanden.

6. Fortæl om dem, der hjælper

Det er vigtigt for børn at vide, at folk hjælper hinanden ved at handle venligt og gavmildt overfor hinanden.

Fortæl dem historier om, at der er sundhedspersonale, videnskabsmænd og unge mennesker blandt mange andre, som arbejder ihærdigt på at stoppe udbrud og for at holde samfundet trygt. Det kan være en stor trøst at vide, at der er gode og medfølende mennesker, der griber ind.

7. Tag vare på dig selv

Du vil være bedre til at hjælpe børn, hvis du også selv magter at kunne hjælpe dig selv. Børn vil være hurtige til at opfange dine reaktioner på nyheder, så det er vigtigt, at du er rolig og kan beherske dig selv.

Hvis du føler dig ængstelig og er ked af det, så afse tid til dig selv og kontakt familie, venner eller andre, du har tillid til i din omgangskreds. Afse tid til at gøre ting, som hjælper dig til at slappe af og komme til hægterne igen.

8. Afslut samtaler med omhu

Det er vigtigt at vide, at man ikke skal forlade børn, når de er stressede. Når jeres samtaler er ved at blive afsluttet, så prøv at aflæse barnets angstniveau ved at være opmærksom på dets kropssprog, vurder, om de bruger deres normale toneleje, og hold øje med deres vejrtrækning.

Mind dine børn om, at de godt må have vanskelige samtaler med dig når som helst. Mind dem om, at du tænker på dem, at du lytter, og at du altid vil være tilgængelig, når de føler sig bekymrede.

Læs mere om coronavirus (COVID-19) her: