Børn fra hele landet mødtes den 17. oktober til årets Børnetopmøde. Børnene havde i år valgt at sætte fokus på børns ret til og mulighed for fritidsaktiviteter.

Både formand for Naalakkersuisut Múte Bourup Egede, flere af landets borgmestre og Rasmine Hansen fra MIO holdt tale, da børnene fra NAKUUSA’s syv Meeqqat Isummersorfii den 17. oktober mødtes virtuelt til årets Børnetopmøde.

Børnene havde i år besluttet, at topmødet skulle handle om børns ret til og muligheder for at deltage i fritidsaktiviteter.

”Medlemmerne af Meeqqat Isummersorfii fortæller, at de oplever jævnaldrende, der mangler aktiviteter og fællesskaber, som er fristeder for børn og unge. Børnekonventionens artikel 6 og 31 handler netop om retten til gode, trygge og inkluderende fællesskaber, så de kan udvikle sig så godt som overhovedet muligt,” forklarer programchef i UNICEF i Grønland, Maliina Abelsen.

”Vi ved, at fritidsaktiviteter er enormt vigtige for børns trivsel, for deres fysiske og mentale sundhed, for deres indlæringsevne og for forebyggelsen af risikoadfærd, f.eks. misbrug og kriminalitet. Derfor er det glædeligt, at børnene i år har valgt at fokusere på fritidsaktiviteter på topmødet,” forsætter Abelsen.

På Børnetopmødet formulerede børnene en række anbefalinger til politikere, forældre, skoler, institutioner og til andre børn og unge. Disse anbefalinger vil børnene præsentere for landets politikere den 24. november.

”Vi er enormt stolte af igen i år at have skabt rammerne for børnenes topmøde, hvor de kunne komme til orde og ytre deres holdning. Nu appellerer vi til, at alle landets politikere lytter, når børnene præsenterer deres anbefalinger d. 24. november” slutter Maliina Abelsen.

Fakta om fritidsaktiviteter og trivsel

Deltagelse i fritidsaktiviteter er en vigtig del af en god opvækst. Gennem fritidsaktiviteter får børn og unge mulighed for at udvikle venskaber, sociale netværk og sociale færdigheder.

Deltagelse i fritidsaktiviteter er også vigtigt for den fysiske og psykiske sundhed. Deltagelse i fritidsaktiviteter kan således have en forebyggende effekt på ensomhed og risikoadfærd som for eksempel misbrug af rusmidler. Flere studier viser, at der er en positiv sammenhæng mellem deltagelse i organiserede fritidsaktiviteter og præsentationer i skolen.

Gennem fritidsaktiviteter kan børn og unge opnå færdigheder som samarbejde, kommunikation og problemløsning. Det er færdigheder, der er vigtige for uddannelse, arbejde og deltagelse i samfundet.

Kilde: ”Sosial ulikhet i barn og unges deltakelse i organiserte fritidsaktiviteter”. Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor, Norge.