IDENTITET, KULTURER, FÆLLESKAB OG TOLERANCE

Lærervejledning i øvelser for elever på mellem- og ældstetrinnet

Kære underviser

Dette materiale er til dig, som gerne vil arbejde med Børnekonventionen i undervisningen. Øvelserne omhandler børns ret til egen identitet og kultur og deres ret til at blive mødt med tolerance og at være en del af et fælleskab. Øvelserne er til undervisningsbrug på mellem- og ældstetrinnet i folkeskolen.

Ved hver øvelse er angivet tidsforbrug (lektioner), målgruppe (klasse), materialer (som forberedes på forhånd), formålet med øvelsen samt en kort beskrivelse af øvelsens indhold, og hvordan der kan samles op på øvelsen. Nogle af øvelserne har ark til kopiering.

Ved hver øvelse er markeret, hvis den kan bruges som øvelse til elevhæftet ”Vi børn i verden, vi børn i Grønland”, som er målrettet 4. til 6. klasse.

Vi ønsker dig og dine elever god fornøjelse med øvelserne.

UNICEF

 

LÆRERVEJLEDNING I ØVELSER FOR ELEVER PÅ MELLEM- OG ÆLDSTETRINNET:

Download

IDENTITET, KULTURER, FÆLLESKAB OG TOLERANCE

Download

ELEVHÆFTE FOR 4. TIL 6. KLASSE:

Download

VI BØRN I VERDEN – VI BØRN I GRØNLAND

Download