Klimaopråb fra børnetopmøde:

Det er alles ansvar at bekæmpe klimaforandringer

23 børn fra hele Grønland var søndag og mandag samlet til NAKUUSAs Børnetopmøde i Ilulissat for at diskutere klimaforandringer. Nalaakkersuisoq for Børn, Unge og Familier, landets borgmestre og Børnetalsmanden deltog ved mødet, som kulminerede med en række klimaanbefalinger fra børnene.

”Vi får viden om klimaforandringer, og vi er med til at gøre en forskel og sikre en bedre fremtid for børn i Grønland”, siger Aviana Lennert, 16 år.

Naalakkersuisut bør gå  100 % efter vedvarende energi fra vand-, sol- og vindkraft, der skal på lokale produkter, og alle i Grønland skal tænke meget mere over deres forbrug.

”Vi anbefaler, at der bruges flere lokalproducerede råvarer og dyrkes mere grønt i drivhuse opvarmet med energi fra vandkraft. Sådan vi kan mindske CO2-udledning fra transport af grønt til Grønland”, fortæller Nina Clasen, 15 år.

”Vi anbefaler også, at det bliver en vane for børn og unge at genbruge og arve tøj, så tøjet holder længere, og vi ikke forbruger så meget”, fortsætter Irene Olsen, 15 år.

Det er nogle af de anbefalinger, som 23 børn søndag og mandag kom frem til på det årlige Børnetopmøde i Ilulissat. Børnetopmødet var arrangeret af NAKUUSA – et samarbejdsprojekt mellem Naalakkersuisut og UNICEF.

Over to dage blev børnerådsmedlemmerne inspireret til diskussion ud fra tilegnet viden om klimaforandringer bl.a. med hjælp fra Skolekonsulent fra Uddannelsesstyrelsen, Ane Fleischer. De lavede forsøg med vedvarende energi, diskuterede, hvordan man kan reducere CO2-udledningen, og besøgte Isfjordscenteret. Undervejs blev de også inspireret til skabe positiv dialog gennem et oplæg ved forkvinden for den danske forening Brobyggerne, Özlem Cekic.

På Børnetopmødet deltog også Nalaakkersuisoq for Børn, Unge og Familier, Paneeraq Olsen.

”Som Naalakkersuisoq for Børn, Unge og Familier betyder det rigtig meget for mig at lytte til jer, og jeg glæder mig meget til at modtage jeres anbefalinger fra Børnetopmødet. Jeres stemmer er yderst vigtige, hvis vi skal skabe en god fremtid for børn og unge i Grønland. Vi bor i et land, hvor vi allerede mærker klimaforandringerne, og hvor vi bliver nødt til at forholde os til, hvordan vi passer på vores fantastiske natur og kultur i fremtiden, hvor klimaforandringerne vil blive endnu tydeligere. Det kan du hjælpe med! Du kan være med til at sætte dagsordenen for en bæredygtig fremtid, hvor børn og unges stemmer og idéer bliver hørt og handlet på” siger Paneeraq Olsen.

Borgmestrene og børnetalsmanden, Aviâja Egede Lynge, er enige om, at børn og unges stemme er vigtig, samt at børnerådsmedlemmerne derfor har et særligt ansvar på vegne af alle børn og unge i Grønland.

”Jeg ser op til jer. I er med til børnetopmødet på andre børns vegne. I er deres stemme”, siger Borgmester i Qeqqata Kommunia, Malik Berthelsen til de unge.

”Børnetopmødet har fokus på to meget vigtige emner, der begge vedrører børns rettigheder og deres fremtid; Klimaforandringer og hvordan vi kan tale sammen, selvom vi er uenige”, fremhæver Aviâja Egede Lynge.

Imens børnerådsmedlemmerne fordybede sig i klimaforandringer og bæredygtighed, samledes Naalakkersuisoq for Børn, Unge og Familier, landets borgmestre og flere højtstående embedsmænd med programchef for UNICEF, Maliina Abelsen. Temaet for dialogen var NAKUUSAs nye struktur og de nye samarbejdsaftaler mellem NAKUUSA og kommunerne.

”Det er vigtigt, at vi lytter til børn og unge og derfor er NAKUUSAs Børnetopmøde en vigtig begivenhed. Det er med til styrke den demokratiske dannelse og modet til at give udtryk for sin holdning. Vi skal sikre, at børnene bliver hørt i sager, der vedrører dem. Meeqqat Isummersorfii (Børnerådet, red.) og Nakuusaaqqat ude på skolerne (rettighedsråd, red.) skal være med til at styrke børnenes stemme. Det kræver, at der afsættes ressourcer lokalt i kommunen og på skolerne. Derfor er vi glade for den konstruktive dialog, vi har haft med borgmestre og embedsmænd om det fremtidige samarbejde mellem NAKUUSA og kommunerne”, fortæller Maliina Abelsen.

Mandag eftermiddag inviterede NAKUUSA desuden til foredraget ”Tak for kaffe” ved Özlem Cekic, på Hotel Arctic i Ilulissat. Foredraget handler om, hvordan vi taler konstruktivt sammen, selvom vi ikke altid er enige, og kan opleves igen på GUX Nuuk onsdag den 6. april kl. 19.

 

Om børnetopmødet:

  • 23 børn deltog på børnetopmødet i Ilulissat søndag d. 3. til mandag d. 4. april. Årets tema var klimaforandringer og bæredygtighed.
  • Børnetopmødet arrangeres af NAKUUSA – et samarbejdsprojekt mellem mellem Naalakkersuisut og UNICEF Danmark, der har til formål at styrke børns vilkår og rettighede
  • Børnetopmødet er en årlig tilbagevendende begivenhed, der blev afholdt første gang i 2011.