Ny børnevenlig børnekonvention

UNICEF markerer Børnekonventionens 30-års fødselsdag gennem hele 2019. Grønlandske børn har været med til at stemme for nye ikoner til en børnevenlig version af Børnekonventionen, som nu udkommer.

Børn fra hele verden, også fra Grønland, har i 2019 været med til at vælge de flotte og farverige ikoner til den nye børnevenlige version af børnekonventionen. Vi har på UNICEFs kontor i Grønland gennem efteråret arbejdet med teksten, med hjælp fra både MIO og NAKUUSAs Børneråd. Vi er rigtig glade for, at vi nu også på grønlandsk har en letlæselig version af børnekonventionen tilgængelig for alle.

Teksten til den nye børnevenlige børnekonvention støttes af FN’s Børnekomite, som også er den komite som eksaminerer landene i Børnekonventionen. Det har været vigtigt for os også at få en grønlandsk version, og UNICEF er glade for, at vi med hjælp fra MIO og NAKUUSAs Børneråd har kunnet udarbejde denne tekst.

Meget godt er opnået i de tredive år Børnekonventionen har eksisteret, men der er lang vej, også i Grønland, til, at alle børn nyder godt af rettighederne. Med denne letforståelige version af børnekonventionen er det vores håb, at det for alle børn og voksne vil være klarere, hvad børns rettigheder handler om, og hvad hver enkelt artikel i konventionen indebærer.

DA

Hent den børnevenlige Børnekonvention på dansk her – bemærk, at den grønlandske og danske version indholdsmæssigt ikke er helt identiske da de er tilpasset hvert sprog og gennemgået af hhv. børn i Grønland og børn i Danmark:

DA
KAL

Hent den børnevenlige Børnekonvention på grønlandsk her:

KAL

FAKTA:

  • Børnekonventionen som blev vedtaget den 20. november 1989 er den FN-traktat, som nyder størst opbakning blandt verdens lande, herunder fra Grønland, som tilsluttede sig konventionen i 1993.
  • Grønland eksamineres, sammen med Danmark og Færøerne, i implementeringen af Børnekonventionen af FN hvert femte år.
  • Den 20. november er World Children’s Day og FN’s internationale Børnenes Dag. På dagen fejres hvert år vedtagelsen af FN’s Børnekonvention, i år er 30-året for konventionens vedtagelse.