UNICEF Danmark for alle verdens børn

Om os - historie, mission og værdier

UNICEF i Grønland

Et godt børneliv

UNICEF arbejder for at styrke børns rettigheder overalt i verden. Også i Grønland.

UNICEF har arbejdet i Grønland siden 2011 og i den tid er kendskabet til børns rettigheder blandt grønlandske skolebørn steget markant. Men der er stadig meget at gøre i landet, hvor op imod en tredjedel af børnene faktisk mistrives.

I 2019 fik UNICEF sit eget kontor i Grønland.

UNICEF vil med sit kontor i Grønland sikre vedvarende indsatser med fokus på børns rettigheder, et bedre børneliv og mere viden blandt børn og voksne om FNs Børnekonvention og børnesyn.

NAKUUSA

I tæt samarbejde med Grønlands Selvstyre etablerede UNICEF i 2011 projektet NAKUUSA hvis hovedformål er at øge kendskabet til principperne og værdierne i FN’s Børnekonvention og derigennem styrke fundamentet for, at den kan blive efterlevet.

Med projektet NAKUUSA har UNICEF allerede opnået meget i Grønland, men vi kan og skal stadig gøre mere. Som verdens største børneorganisation er det vores opgave at være medvirkende til, at også børn i Grønland oplever, at deres rettigheder bliver respekteret og overholdt, da det giver de bedste forudsætninger for et godt børne- og voksenliv.

 

Børn hopper i luften

Siden NAKUUSA blev realiseret i 2011, er langt flere grønlandske børn blevet bevidste om deres ret til f.eks. at blive hørt.
© UNICEF/Bang

Fortalervirksomhed, der styrker

NAKUUSA arbejder gennem landsdækkende og lokalt kampagnearbejde for at flytte og inspirere forældre og voksnes holdninger til, hvordan de kan skabe trygge rammer for børns opvækst. Fra undersøgelser ved vi desværre, at forskellige former for omsorgssvigt er blevet normaliseret nogle steder i Grønland, og NAKUUSA-projektet arbejder gennem information og undervisning på at klæde hele samfundet på til i højere grad at kunne leve op til Børnekonventionens artikler.

Princippet om, at alle rettigheder gælder for alle børn uden undtagelse. Statens forpligtelse til at beskytte alle børn mod diskrimination.
Børnekonventionen, Artikel 2: Ligestilling og beskyttelse mod diskrimination

Platform for grønlandske børns stemmer

Et andet centralt element i NAKUUSAs arbejde er inddragelse af, og medbestemmelse for, børn, som er afgørende i alt UNICEFs arbejde rundt omkring i verden. I Grønland er der oprettet et nationalt børnepanel bestående af unge fra forskellige byer og bygder i Grønland, således at hele det store land er repræsenteret.

Børnepanelet er projektets rådgivende organ, men ikke kun for NAKUUSA – panelets engagement i alle vores projektaktiviteter og indsatser har stor mediebevågenhed og opmærksomhed blandt grønlandske politikere og befolkningen. Børnepanelet lytter man til.

Læs mere om NAKUUSA her.

NAKUUSAs børnepanel, som repræsenterer børn fra hele Grønland, har fået en vigtig stemme og rolle i arbejdet for at skabe bedre rammer for det gode børneliv i Grønland.
© UNICEF/Bang

Læs her historien bag unicef. Unicefs værdier og vision for alle verdens børn

Historie,
mission og værdier

Historie: Det startede efter Anden Verdenskrig

”Håbet for verdens fremtid hviler på de kommende generationer”. Sådan lød ordene, da FN’s Generalforsamling oprettede UNICEF i 1946. Tanken var, at det skulle være en midlertidig organisation, der skulle sikre mad og mælk til nødlidende børn i Europa og Japan efter krigen. Målet var at hjælpe børnene med at overleve, genopbygge de ødelagte samfund og genoprette troen på en bedre fremtid. Senere valgte FN, at UNICEF skulle bestå for at hjælpe udsatte børn i hele verden. Ikke kun efter krige og katastrofer, men også med vaccinationer og anden langsigtet hjælp til sundhed, der kunne sikre, at børnene og deres lokalsamfund hele tiden blev stærkere og bedre rustet til at klare sig selv i fremtiden. Og netop sådan arbejder vi stadigvæk. Akut og langsigtet.

UNICEF hjalp børn, der havde brug for en udstrakt hånd efter Anden Verdenskrig. © UNICEF/UNI41895/Unknown

Mission: UNICEF hjælper alle verdens børn

UNICEF er dén organisation, som alle verdens lande har sat i spidsen for at sørge for, at børn overlever og klarer sig i livet. Først og fremmest hjælper vi de mest udsatte børn, men ikke kun dem. UNICEF arbejder for alle verdens børn. Rammen er FN’s Børnekonvention, og hele indsatsen er afhængig af frivillige bidrag. UNICEF er børnenes stemme på regeringskontorerne, deres hjælpende hånd uanset, hvor de bor og deres livreddende nødhjælpsleverandør under de værste krige og katastrofer. Vi redder børns liv, fra de er inde i deres mors mave, til deres voksenliv begynder.

UNICEFs mission er at sikre, at alle børn får en fair chance. © UNICEF/UN0207984/DEJONGH

Gennem 70 år har vi vist resultater, så flere børn i dag overlever, får en uddannelse og kan vokse op i sikkerhed.

Værdier:  ALLE børn skal have en fair chance

Vi ser børn som ressourcestærke, medskabende individer. Og vi kæmper for, at at alle børn skal overleve og trives, gå i skole og få en uddannelse, leve uden vold og overgreb og vokse op i en bæredygtig, ren og sikker verden. Vi tror på hjælp til selvhjælp. Vi tror på relevant og gennemtænkt hjælp, der tager højde for udfordringer, der vender tilbage. Og på akut hjælp, der også peger ind i fremtiden. Når vi genopbygger det, der blev udslettet af en katastrofe, har vi fokus på at bygge det bedre, end det var før. Det er det, vi kalder: ‘Build-back-better’.

5-årige Seif-ed-Dien er fra Syrien. Børn som ham gør alt, hvad de kan for at opretholde deres skolegang på trods af krigen. © UNICEF/UN041539/anonymous