UNICEF Danmarks kontor i Grønland

Om vores arbejde

Alle børn har ret til at overleve og trives

UNICEF arbejder for at hjælpe alle børn med at overleve og trives, så de kan vokse op som sunde og stærke børn. Uanset hvem de er, og hvor de bor.

I de sidste 30 år er der sket enorme fremskridt for verdens børn. For eksempel overlever mere end 50 procent flere børn under fem år i dag i forhold til i 1990.

Men verden over er der stadig millioner af børn, som sakker bagud. Børn, som endnu ikke har fået gavn af den positive udvikling, fordi de mangler ordentlig ernæring, rent vand, vacciner, medicin, lægehjælp og andre basale sundhedsydelser.

I 2017 døde 5,4 millioner børn under fem år af årsager, som kunne være forhindret eller forebygget. Det betyder, at der hver eneste dag er knap 15.000 børn, som ikke overlever. 7.000 af børnene døde tilmed i løbet af de første dage af deres liv. De fleste børn dør af sygdomme som malaria, diarré og lungebetændelse, som er billigt og nemt at behandle.

Mere end 40 procent af børn under fem år får svært ved at udvikle sig tilstrækkeligt og vil ikke nå deres fulde potentiale, fordi de ikke får den ernæring, omsorg og stimulering, som skal til for at hjernen og kroppen kan udvikle sig.

Alle børn har ret til at lære og få mulighed for at uddanne sig

UNICEF hjælper børn med at komme i skole og få en kvalitetsuddannelse, så de kan realisere deres fulde potentiale og skabe sig en god fremtid. Uanset hvem de er, og hvor de bor.
For uddannelse er nøglen til en fremtid. Og UNICEF mener derfor, at alle verdens børn skal have adgang til en kvalitetsuddannelse.

Der er sket store fremskridt i de sidste 20 år. Siden år 2000 er antallet af børn i grundskolealderen, som ikke kommer i skole, faldet fra 100 millioner til 61 millioner i 2015. Men den gode udvikling er desværre gået i stå i de senere år.

Mange barrierer for børns læring og uddannelse

Der er mange forskellige faktorer, som forhindrer børn i at få den uddannelse, de har ret til. Verden over er fattigdom stadig den væsentligste årsag til, at børn ikke kommer i skole og får en uddannelse. Langvarige krige i lande som Syrien og Yemen har tvunget 27 millioner af børn ud af skolen, fordi de lever på flugt eller deres skole er ødelagt. Men også faktorer som køn, bopæl og etniske tilhørsforhold kan spille en rolle for børns mulighed for at uddanne sig.

I 2016 manglede halvdelen af alle verdens børn i førskolealderen, 61 millioner børn i grundskolealderen, 60 millioner større børn og 142 millioner unge, adgang til uddannelse og læring.

Dårlig kvalitet er en anden udfordring for børns mulighed for at lære og uddanne sig. I alt for mange lande er kvaliteten af undervisningen og de fysiske rammer for skolen så dårlig, at det i sig selv forhindrer børnene i at lære og få en ordentlig uddannelse. Omkring 130 millioner børn når 4. klasse uden at have tilegnet sig basale færdigheder i læsning og matematik.

Nura går i en UNICEF skole i Somalia

”Jeg holder meget af alle de mange fag i skolen, især arabisk. Jeg vil gerne være forfatter, når jeg bliver voksen”, fortæller 7-årige Nura.

Nuras skole ligger i Ainabo i Somalia. Den er støttet af UNICEF, som har bygget et klasseværelse og to midlertidige undervisningscentre. Derudover har UNICEF blandt andet udstyret skolen med en vandtank, og 200 elever har fået skoleuniformer.
© UNICEF/2017/Rich

Princippet om, at alle rettigheder gælder for alle børn uden undtagelse. Statens forpligtelse til at beskytte alle børn mod diskrimination.
Børnekonventionen, Artikel 2: Ligestilling og beskyttelse mod diskrimination

Alle børn har ret til at blive beskyttet mod overgreb som vold, udnyttelse og misbrug

UNICEFs mål er at gøre verden til et sikkert sted at vokse op som barn. Det arbejder vi med på flere fronter. Vi samarbejder med verdens regeringer om at forbedre lovgivningen og de sociale systemer, så børn bliver bedre beskyttet mod overgreb som vold, udnyttelse og misbrug.

Hver dag bliver tusindvis af børn udsat for forskellige former for overgreb:

  • 12 millioner piger bliver hvert år gift inden de fylder 18 år.
  • Verden over lever 200 millioner piger og kvinder med de ofte smertefulde eftervirkninger af pigeomskæring.
  • 550 millioner børn bliver udsat for fysisk afstraffelse i hjemmet.
  • 130 millioner 13-15-årige er udsat for mobning.
  • 732 millioner børn lever i lande, hvor det stadig er tilladt at straffe børnene med vold i skolen.
  • Hvert 7. minut dør en teenager som følge af en voldshandling.
  • 15 millioner teenagepiger i alderen 15 til 19 år har været udsat for seksuelle overgreb.

Vold mod piger er fortsat en af de mest udbredte overtrædelser af menneskerettighederne på globalt plan. Og derfor har UNICEF et særligt fokus på at forebygge og bekæmpe vold mod piger.

940.000 teenage piger har fået hjælp til uddannelse og undervisning i livsfærdigheder af UNICEF for at forebygge at pigerne bliver giftet væk. Foto: © UNICEF/2017/Vishwanathan

940.000 teenage piger har fået hjælp til uddannelse og undervisning i livsfærdigheder af UNICEF for at forebygge at pigerne bliver giftet væk.
Foto: © UNICEF/2017/Vishwanathan

Børn skal beskyttes mod klimaforandringer

Alle børn har ret til at leve i et miljø, som bidrager til deres vækst og sikkerhed. Men verden over er millioner af børns liv og trivsel truet af klimaforandringer, forurening, vandmangel, naturkatastrofer og utilsigtet tiltagende urbanisering.

Et rekordhøjt antal børn og unge befinder sig lige nu i en katastrofesituation, som kræver akut, humanitær nødhjælp. Naturkatastrofer og påvirkning af klimaforandringer tvinger millioner af børn fra deres hjem med risiko for at blive udsat for vold, udnyttelse, underernæring og livstruende sygdomme.

Verden over lever 300 millioner børn i områder, hvor luftforureningen har nået et giftigt niveau. 2,3 milliarder mennesker har stadig ikke adgang til basale toiletforhold. 159 millioner mennesker henter drikkevand direkte fra floder, søer og andre usikre kilder. Og vandmangel bliver et stadig større problem. I 2040 vil hvert fjerde barn i verden bo i områder med ekstremt begrænset adgang til vand.

43,6 millioner mennesker i humanitære situationer fik rent vand leveret af UNICEF.
© UNICEF/Clarke for UNOCHA

Alle børn har ret til en fair chance i livet

Alle børn skal have en fair chance og mulighed for at opnå deres fulde potentiale. Men det er millioner af børn verden over afskåret fra på grund af ekstrem fattigdom, konflikt, diskrimination og andre barrierer som det sted, de bor, eller det køn, de tilhører. Når børn ikke får en fair chance i livet, får det livslange konsekvenser for dem selv og for samfundet, fordi ulighed og afsavn fastholder børn i fattigdom flere generationer ud i fremtiden.

UNICEF kæmper for at give alle børn en fair chance i livet ved at sætte ind på mange fronter. Vi giver for eksempel fattige familier kontante overførsler, så de får et tilskud til familiens forsørgelse og dermed får bedre mulighed for at prioritere børnenes skolegang og sundhed. Vi sætter bredt ind for at sikre, at piger får de samme muligheder som drenge – især når de handler om adgang til at få en uddannelse. Og vi beskytter børn på flugt ved at hjælpe med at genforene dem med deres familier og sørge for børnevenlige områder i flygtningelejrene, som giver børnene et sikkert sted at være barn med mulighed for at få psyko-social hjælp til at bearbejde de traumatiske oplevelser, de har været udsat for som barn på flugt

Flygtninge kan også være flygtninge i deres eget land, som disse syriske børn, der bor i en flygtningelejr for internt fordrevne i Syrien. Fire millioner andre er flygtet til nabolandene som følge af krigen.
© UNICEF/2018

Vi arbejder effektivt og inddrager innovation for at hjælpe alle verdens børn

UNICEF hjælper børn i 190 lande og territorier, hvilket er mere end nogen anden børneorganisation. Vi samarbejder med lokale myndigheder og regeringer, andre FN-organisationer, andre børneorganisationer og bruger vores store erfaring og ekspertise til at redde børn og forbedre deres liv hver eneste dag.

De positive erfaringer og resultater, vi får i ét land eller lokalområde, kan vi genbruge i et andet. Vi kobler altid den akutte nødhjælpsindsats med det langsigtede udviklingsarbejde. Og fordi vi har et netværk, der strækker sig over hele verden, er vi i stand til at skabe resultater for alle verdens børn.

Vi arbejder målrettet med at påvirke markederne for de forsyninger, vi indkøber til verdens børn, så vi altid sikrer os den bedst mulige pris og mest hjælp for pengene. Vi indgår stærke partnerskaber med virksomheder og fonde. Og vi bruger forskning og innovation som løftestang for at skabe fremskridt og varige forbedringer for ALLE verdens børn.

Beskyttelse af børn

Børn har et særligt behov for beskyttelse. FNs Børnekonvention er skrevet for at sikre nogle helt basale rettigheder for børn. Det handler ikke kun om husly, tryghed og omsorg, men også om at blive behandlet som individer med rettigheder.

Download

Se den flotte folder med en forkortet udgave af FN's Børnekonvention på grønlandsk og dansk her

Download
Download

Læs den fulde version af Børnekonventionen på dansk her

Download

Alle børn har rettigheder

FN vedtog Børnekonventionen ved en generalforsamling den 20. november 1989. Børn var allerede omfattet af de generelle menneskerettigheder, men der var behov for særlige rettigheder for børn – børnerettigheder.

Mere end 190 lande har skrevet under. Det gør det til den konvention, som flest lande på verdensplan har tilsluttet sig. Børnekonventionens rettigheder gælder ALLE børn uanset nationalitet, køn, social status, religion og kultur. Konventionens ordlyd siger blandt andet, at alle børn har ret til at overleve. At de har ret til at vokse op under sunde og trygge forhold og til at udvikle sig.

Børn har også ret til at blive beskyttet mod misbrug og forskelsbehandling, og de har ret til at komme i skole og få indflydelse på deres fremtid.

UNICEF kæmper for børns rettigheder

Som FNs børneorganisation er det UNICEFs opgave at kæmpe for, at Børnekonventionen bliver efterlevet. Børnekonventionen er hjørnestenen i UNICEFs arbejde. Vi minder regeringerne om, hvad de lovede, dengang de skrev under, og holder dem fast på, at de skal overholde artiklerne i konventionen.

Derudover giver UNICEF økonomisk støtte, yder teknisk hjælp, underviser lærere og embedsmænd og leverer materiale, så de enkelte lande bliver støttet i at leve op til Børnekonventionens artikler.

Det er også UNICEFs opgave at fortælle om Børnekonventionen til børnene selv, så de ved, at de har rettigheder både i Danmark og i verden. Det gør vi gennem undervisningsmaterialer, ved at inddrage børn, blande os i medierne og gennem projekter i de enkelte lande. I Grønland fejrer UNICEF Danmark hvert år børnekonventionens fødselsdag ved at holde events og sikre at børn kan komme til orde ved at arrangere Børnetopmøde gennem Nakuusa.

Hvad kan du gøre?

Du kan være med til at støtte kampen for børns rettigheder og herigennem arbejde for, at børn over hele verden får en fair chance for at overleve og udvikle sig.

Alle børn har rettigheder

UNICEF arbejder for at sikre børns ret til uddannelse i samarbejde med de enkelte landes regeringer. Vi arbejder for eksempel for at afskaffe skolegebyrer, så en families økonomi ikke skal afgøre, om et barn kommer i skole.
© UNICEF/2016/Llaurado

Børn har ret til at overleve

Børn har ret til at overleve. For at opfylde den rettighed leverer UNICEF for eksempel vacciner og medicin til verdens brændpunkter.
© UNICEF/2016/Dejongh

Pressalit er gået sammen med UNICEF for at arbejdet fokuseret med verdensmål 6

UNICEF Danmarks børnemål

Når visionen bliver konkret

Konkrete børnemål

UNICEF Danmark har sat sig tre konkrete børnemål frem mod 2021. Det er vores bidrag til at nå FN’s Verdensmål. Børnemålene tager udgangspunkt i UNICEFs globale strategiske mål. Og det hele hænger sammen.

 

Børn i Verdensmålene

Alle har et ansvar – for verden nu og for fremtidens generationer. UNICEF arbejder for alle verdens børn og er af verdens lande sat i spidsen for at sikre børns rettigheder. Det har vi arbejdet for i mere end 70 år internationalt.

Med FN’s Verdensmål er visionen for en bedre fremtid blevet et bredt, fælles anliggende. UNICEF har derfor formuleret vores ambitiøse internationale mål frem mod 2030 i samspil med Verdensmålene.

Ikon FN's Verdensmål for bæredygtig udvikling

På fem væsentlige områder vil UNICEF ændre verden for børn

Overlevelse og trivsel
Alle verdens børn skal
overleve og trives
Læring og uddannelse
Alle verdens børn skal
uddannes og i skole
Vold og overgreb
Alle verdens børn skal
vokse op uden
vold og overgreb
Fair chance
Alle verdens børn skal
have en fair chance

UNICEF Danmarks tre børnemål

I Danmark har vi sat os tre børnemål – helt konkrete antal og indsatser, som vil sikre en yderligere fremgang for nogle af de mest udsatte børn. Der, hvor vi tror, at vi kan gøre den største forskel:

BØRNEMÅL 1
Vi vil sikre, at yderligere 750.000 børn får god undervisning
– særligt piger og børn på flugt.

BØRNEMÅL 2
Vi vil sikre, at 1,5 millioner børn kommer godt igennem livets første 1.000 dage og helt frem til de starter i skole.

BØRNEMÅL 3
Vi vil yde livreddende nødhjælp til minimum 500.000 børn, som er ramt af naturkatastrofer, krige og konflikter.

Børnemål 1

Vi vil sikre, at yderligere 750.000 børn får god undervisning
– særligt piger og børn på flugt.

Lille smilende pige med unicef rygsæk på ryggen

Vi vil sikre, at flere børn kommer i skole. I dag er der 59 millioner børn, som ikke kommer i skole. 52 procent af dem er piger. Vest- og Centralafrika har den højeste andel børn ude af skolen.
© UNICEF/2017/Ergen

Afrikans teenage pige læner sig op ad tavlen på sin unicef støttede skole

Vi vil hjælpe flere børn til at gennemføre skolens ældste klassetrin. På globalt plan fuldfører kun 56 procent grundskolens mellemtrin, og kun 38 procent gennemfører sidste klassetrin.
© UNICEF/2016/Schermbrucker

Palestisk teenage dreng arbejder som mekaniker

Vi vil forbedre unges jobmuligheder via ikke-formel uddannelse. 71 millioner unge er arbejdsløse, og 156 millioner unge lever i fattigdom på grund af lav løn og dårlige arbejdsforhold.
© UNICEF/2018/El Baba

Børnemål 2

Vi vil sikre, at 1,5 millioner børn kommer godt igennem livets første 1.000 dage og helt frem til de starter i skole.

Syrisk pige modtager lægehjælp

Vi vil beskytte børn mod livstruende sygdomme. I 2016 døde 5,6 millioner børn under 5 år. De fleste børn døde af banale sygdomme som diarré og lungebetændelse, der er nemme at forebygge og behandle.
© UNICEF/2018/Al-Issa

Baby bliver undersøgt af en læge

Vi vil sørge for kvalificeret fødselshjælp til kvinder. Ca. 300.000 kvinder dør hvert år på grund af komplikationer i forbindelse med graviditet og fødsel, som oftest kunne være afværget af en jordemoder.
© UNICEF/2018/Keita

En far kysser sin baby på kinden

Vi vil styrke forældre, så de er bedre rustet til at tage sig af deres børn. I verdens fattigste lande får næsten 43 procent af børn under 5 år ikke den ernæring, omsorg og stimulering, som de har brug for.
© UNICEF/2017/Dejongh

Børnemål 3

Vi vil yde livreddende nødhjælp til minimum 500.000 børn, som er ramt af naturkatastrofer, krige og konflikter.

Palestisk dreng er kommet til skade

Vi vil beskytte børn ramt af katastrofer. Hvert 4. barn i verden lever i et land, der er ramt af krig, konflikt eller naturkatastrofe. 28 millioner børn er tvunget på flugt.
© UNICEF/2014/d'Aki

Vi vil sikre behandling til underernærede børn, så de ikke dør af sult. Underernæring er medvirkende årsag til halvdelen af alle dødsfald blandt børn under 5 år.
© UNICEF/2017/Dejongh

Vi vil sørge for rent og sikkert drikkevand til børn og deres familier. Hver dag dør 800 børn under 5 år forårsaget af urent vand og dårlige sanitets- og hygiejneforhold.
© UNICEF/2016/Al-Issa

De danske børnemål spiller ind i Verdensmålene og i den forandring, UNICEF globalt arbejder for.