Ilinniutit

Meeqqat pisinnaatitaaffii pillugit ilinniutit assigiinngitsut meeqqat atuarfiini allanilu atorneqarsinnaasut uani nassaarisinnaavatit