Naalakkersuisut og Borgmestre tager imod klimaanbefalinger fra Børnetopmøde

NAKUUSAs Meeqqat Isummersorfii overrækker i dag deres resolution om klima og bæredygtighed til Grønlands borgmestre og regering. Resolutionen blev udarbejdet på årets Børnetopmøde i april og anbefaler blandt andet politikerne at satse mere på vedvarende energi.

En resolution om klima og bæredygtighed bliver i dag overrakt af børn til Borgmestre i alle landets kommuner og til den nye Naalakkersuisoq for Børn, Unge og Familier, Mimi Karlsen.

Resolutionen indeholder en række anbefalinger til at sikre en grønnere fremtid, som NAKUUSAs Meeqqat Isummersorfii (MI) kom frem til på det årlige børnetopmøde i april. Her var mere end 20 MI-medlemmer fra hele landet samlet for at lære om og debattere klimaforandringer. Mødet blev faciliteret af NAKUUSA – et samarbejdsprojekt mellem UNICEF og Naalakkersuisut, der skal fremme børns rettigheder og medinddragelse i Grønland.

”Det er vigtigt, at vi børn og unge bliver hørt i en klimadebat, som kommer til at påvirke os og vores kommende børns fremtid. Vi vil høres og trækkes med ind i debatten og være med til at sikre, at der sker handling. Med denne resolution vil vi gerne være med til at råbe jer alle op – ALLE kan være med til at gøre en forskel!” skriver Meeqqat Isummersorfii i resolutionen.

Meeqqat Isummersorfii anbefaler særligt de grønlandske politikere at satse på mere vedvarende energi fra vandkraft og på udvikling indenfor sol- og vindenergi for at bremse klimaforandringerne. Blandt deres seks anbefalinger er også en opfordring til lokalsamfund om at prioritere lokale råvarer og gøre det let at genanvende.

”Jeg er stolt over at modtage børnenes anbefalinger, som er vigtige for vores arbejde i Naalakkersuisut.”, siger Naalakkersuisoq for Børn, Unge og Familier, Mimi Karlsen.

Hun uddyber: ”Vi lever i et land, hvor vi allerede nu mærker følgerne af den globale opvarmning, og vi har brug for at sætte alle kræfter og hjerner ind på at finde bæredygtige løsninger – børns såvel som ældres. Det giver håb for fremtiden mærke børnepanelets engagement og idérigdom i resolutionen og arbejdet med den.”

Programchef for UNICEF, Maliina Abelsen, er meget glad for, at Naalakkersuisut og landets Borgmestre vil tage imod børnenes input:

”Det er helt afgørende, at der lyttes mere til børns stemmer i samfundet. Især når vi taler om klimaforandringerne, som mange børn bekymrer sig om og skal leve med konsekvenserne af. På Børnetopmødet viste børnene, at de har så meget på sinde, og i UNICEF er vi sikre på, at deres anbefalinger kan være med til at vise vejen for positiv forandring,” siger hun.

 

Om resolutionen og børnetopmødet:

  • Meeqqat Isummersorfiis resolution blev udarbejdet på NAKUUSAs Børnetopmøde i Ilulissat søndag d. 3. til mandag d. 4. april. Anbefalingerne retter sig mod politikere, beslutningstagere, lokalsamfund, virksomheder samt børn og unge.
  • 21 børn deltog fysisk på Børnetopmødet, og flere børn var med online. Årets tema var klimaforandringer og bæredygtighed.
  • Børnetopmødet arrangeres af NAKUUSA – et samarbejdsprojekt mellem Naalakkersuisut og UNICEF Danmark, der har til formål at styrke børns vilkår og rettigheder.
  • Børnetopmødet er en årlig tilbagevendende begivenhed, der blev afholdt første gang i 2011.