Kortspil med børns rettigheder

Instruktioner til kortspil om børns rettigheder

UNICEF har udviklet en ny børnevenlig børnekonvention. Grønlandske børn har været med til at vælge ikoner og NAKUUSAs børneråd har hjulpet til med at udvikle den grønlandske tekst.

I denne manual finder du idéer til spil med kortene.

Idéer – hvordan man kan bruge kortspillet

1. Farver og numre: Bland kortene op eller skjul dem rundt omkring i rummet. Find kortene, og arranger dem i et gitter så du former konventionens overordnede plakat. Vælg din foretrukne farve eller nummer, og læs artiklen. Hvorfor er denne artikel / rettighed vigtig?

2. Regnbue: Alle har et kort. Lav grupper i de samme farver (rød, orange, gul, grøn, blå, lilla, lyserød, brun og grå). Diskuter: Hvilket billede og nummer er der på dit kort? Hvad tror du, det betyder? Hvilke ting ser ens eller anderledes ud på dine billeder? [Mere avanceret: Kan du se nogen forbindelser mellem rettighederne?] Lav nye regnbuegrupper med blandede farver. Diskuter igen. Alle grupper mødes for at lave én stor regnbue. Besked: Hver farve / rettighed er vigtig alene, men de er alle forbundne og stærkere sammen.

3. Billeder: Find alle artikler, der inkluderer: et hjerte / skjold / hus / hånd / blad / frugt / verden / skalaer for retfærdighed / pensel / musiknoder / 0-1-2-3-4-5 personer. [Sværere: Udforsk forbindelserne imellem artiklerne i disse grupper]. Hvilket billede kan du bedst lide? Hvorfor? Hvad tror du, det betyder? Hvorfor er denne artikel vigtig? Er dette det bedste billede til at illustrere denne artikel? Hvilket billede ville du tegne for at illustrere artiklen?

4. Tal i en cirkel: Alle har et kort. Lav en cirkel i rækkefølge af numrene. Gå fremad, hvis du holder: dagens dato (dag og måned); et ulige / lige tal; din egen fødselsdag – dag eller måned; svaret på dette matematiske spørgsmål (f.eks. 8 + 10 =?). Læs artiklerne hver gang, eller diskuter billederne, og forklar, hvorfor den pågældende artikel er vigtig.

5. Grupper af numre: Spred kortene ud på gulvet eller bordet. Alternativt kan du gøre dette som en holdkonkurrence. Gruppér så hurtigt som muligt: alle ulige / lige tal; alle tal inklusive tallet 1/2/3/4/5/6/7/8/9; (Sværere: alle primtal / multipler på 3/4/5… osv.) Diskuter rettighederne i hver gruppe og find forbindelser mellem dem.

6. Børnerettigheds matematik: Udskriv tegn for + – x ÷ =. Alternativt kan du klistre kortene på en tavle og skrive symbolerne på tavlen. Skrev et tal ved hjælp af artikelnumrene. Mere avanceret: Brug summen som en metafor. For eksempel 7 + 8 = 15: “Hvorfor skal du muligvis bruge et navn og nationalitet samt identitet for at kunne oprette eller slutte dig til grupper?”; 19-2 = 17: “Hvad er virkningen af at fjerne ’man må ikke diskriminere’ (art. 2) fra ‘beskyttelse mod vold’ (art. 19), og hvordan kan dette forbindes til ‘adgang til information’ (art. 17)?)

7. Bingo: Bland kortene, og del dem lige i 6 grupper (tilpas efter behov) med 1 eller flere personer pr. gruppe. Læs tilfældige artikelnumre ud, eller læs artikelteksten. [Mere avanceret: Beskriv i stedet, hvad artiklen eller dens overtrædelse betyder. F.eks. ”Børn må ikke sættes i fængsel med voksne” (art. 37); ”Hvis denne ret ikke overholdes, har børn ikke nogen chance for at slappe af og have det sjovt” (art. 31)). Det første hold, der gætter alle deres artikler vinder. Det vindende hold læser deres artikler [Mere avanceret: … og de skal forklare, hvorfor hver artikel er vigtig. Hvis de ikke kan forklare den, kan andre hold “vinde” artiklen ved at forklare dens betydning. Det første hold er derefter “ude”, og bingospillet fortsætter, indtil et andet hold vinder].

8. Par: Deltagerne arbejder parvis og vælger to kort tilfældigt. De diskuterer, hvilket kort der er det vigtigste, og hvorfor. [Påmindelse i slutningen: Alle rettigheder er lige så vigtige og er forbundet med hinanden. Alle børn har alle rettighederne i konventionen. Rettigheder kan ikke tages fra børn].

9. Opret grupper: Lav grupper af kort, der har lignende egenskaber. Giv disse grupper et navn. Forklar: Alle rettigheder er vigtige og indbyrdes forbundne, men der er 6 rettigheder, der har en overordnet betydning for alle de andre. Kan du gætte, hvilken 6 og hvorfor? [Artikel 2, 3, 4, 5, 6, 12]. Gengruppér alle kortene i henhold til disse 6 rettigheder (der er ingen rigtige eller forkerte svar, men dette kan stimulere til diskussioner).

10. Stilbillede: Vælg et kort tilfældigt, og spørg derefter deltagerne om at mime eller lave en opstilling (som et stilbillede) baseret på kortet for at fremme diskussion. Alternativt, enten individuelt eller i hold, vælger deltagerne et kort og ’fryser fast’ (laver en opstilling) for at beskrive det. Andre skal gætte, hvilken artikel der beskrives. [Følsomhedsadvarsel: det kan være passende at fjerne nogle kort, f.eks. artikler om vold og seksuelt misbrug].

11. Samme rettigheder – forskellige situationer: Hver person forestiller sig profilen til et bestemt barn (i ethvert land eller situation). Hvor gamle er de? Hvilket køn? Hvor er de fra? Hvad er deres familie / sundhed / uddannelse / sociale / økonomiske / handicap / mindretalsstatus? Hvilke udfordringer møder de? Hvad er deres styrker? Tegn et simpelt billede af dette forestillede barn. Dan en lige linje. Ordstyreren vælger 15 kort og læser dem højt igen, f.eks. ”Du har et hjem / rent vand / mulighed for at lege / kan tale…”. Hvis deltagerne tror, at deres forestillede barn ville have denne ret opfyldt, tager de et skridt fremad. I slutningen forbliver deltagerne på plads og diskuterer eventuelle uligheder. Hvorfor er dit forestillede barn havnet her? Hvordan føles det sammenlignet med hvor de andre står? Hvad kan der gøres?

12. Historie: Deltagerne tager et tilfældigt udvalg af 4 kort og skaber en historie omkring de rettigheder, der nægtes et barn. Hvis ansvar er det at tage handling? Hvem skal gøre hvad?

13. Interview: Hver deltager tager et kort og gennemfører en samtale om det med en forælder, plejeperson, anden pårørende, lærer eller jævnaldrende: Hvad synes du om denne artikel? Har holdninger til dette ændret sig over tid eller mellem generationer? Fremskridt hen imod implementering? Udfordringer? Veje frem?

14. Casestudier: I par eller små grupper skal du vælge de kort, du synes er relevante for: en lokal / national / international nyhedshistorie; en video; et casestudie; en regeringspolitik; en juridisk sag. Hvilke rettigheder beskyttes eller krænkes? Hvad kan der gøres af hvem for at forbedre situationen? Hvem har hvilke slags ansvar for at beskytte disse rettigheder? (Regeringer og mennesker der arbejder for regeringen, har hovedansvaret for at respektere, beskytte og opfylde børns rettigheder. Forældre og samfund har også ansvar under konventionen. Børn skal forstå deres egne rettigheder og respektere andres rettigheder, men de kan ikke få deres rettigheder fjernet fra dem, hvis de “undlader at opfylde deres ansvar”. Lad os arbejde sammen for at sikre, at alles rettigheder respekteres, beskyttes og opfyldes).

15. Rollespil: I grupper på 6-8, forestil dig, at du er et lands regering. (Mere avanceret: Tildel specifikke roller som minister for uddannelse/sundhed/finanser/forsvar/justits osv.) Du skal spare penge. Bliv i gruppen enige om, hvilke 10 artikler børn ikke har brug for, og tag disse kort væk. Derefter skal du spare endnu flere penge ved at fjerne yderligere 10 kort. Diskuter: Hvad mener du om processen? Hvilken indflydelse ville det have at nægte disse rettigheder til børn? Hvad ville påvirkningen være på andre rettigheder? Hvordan træffer rigtige regeringer beslutninger om at prioritere ressourcer?

16. Undersøgelse: Hver deltager tager et kort og gennemfører en undersøgelse af, hvor ofte de er stødt på den rettighed i løbet af ugen. Lav grafer/diagrammer for at analysere resultaterne. Diskuter i en gruppe, hvilke artikler der implementeres godt eller dårligt i din skole/samfund/land/i verden. Hvilke handlinger kan der tages for at forbedre situationen? Vælg alternativt ”Ugens rettighed”, og alle deltagere udforsker den samme rettighed på samme tid. [Mere avanceret: Download de seneste ’Afsluttende bemærkninger fra Komiteen om Barnets Rettigheder’ om dit land. Hvilke henstillinger blev fremsat i forhold til hvilke kort/artikler? Hvad skal der stadig gøres, og af hvem? Gør dette til en fortalervirksomhed eller kampagnestrategi].

Info: Grønland, Danmark og Færøerne blev sidst eksamineret i 2017. Find de afsluttende bemærkninger fra FN her.

17. Børnevenlig version: Sammenlign ordlyden af disse børnevenlige kort med den fulde juridiske tekst i konventionen. Hvilke oplysninger mangler? Hvad ville du ændre i den børnevenlige version (under hensyntagen til behovet for at afbalancere juridisk nøjagtighed med noget som er enklere og lettere for børn at forstå)?
Info: Den fulde version af konventionen findes på dansk her og på grønlandsk her.

18. Din tur nu! Opfind dit eget spil eller aktivitet!