CRC30 alle børnekonventionens artikler

NAKUUSA er i København

Den 15. og 16. januar holder Nordisk Ministerråd sammen med UNICEF Danmark Nordisk Børneforum i København. Her kommer deltager en grønlandsk delegation fra hele kysten fra Grønland, både fra øst til syd og nord fra NAKUUSA børneråd.

Den 14. januar kom delegationen fra børneråd til København for at deltage til den nordiske generalsamling,
Den 15. januar begyndte programmet, der var velkomst og forskellige aktiviteter til børnene, hvor børnene lærte hinanden at kende. Derefter begyndte forberedelse til at kunne fremlægge med forskellige aktiviteter, hvor nogle øvet sig på at kunne fremlægge resolutionen, sprede budskabet via sociale medier og nogle at lave lille video hvor de fortæller om resolutionen.
Den 16. januar laver børnene den endelig resolution og fremlægge den til voksne hvor Naalakkersuisoq for Sundhed, Sociale Anliggender og Justitsområdet Martha Abelsen og Børnetalsmand Aviâja Egede Lynge deltager fra Grønland. Til sidste del af programmet var der afsluttende ceremoni i FN-byen og afslutningsfest om aftenen hvor børnene og ledsagerne spise sammen og spille bowling i DGI-byen.
Efter færdiggørelsen af resolutionen har børnene holdt samskabelsesmøde med de voksne deltagere fra hvert land, og børnedelegationen fra Grønland landede aftaler med Naalakkersuisoq og Børnetalsmanden om at følge op og sikre handling og få bedre undervisning om børns rettigheder på skolerne.
Blandt andet blev delegationen enige med Naalakkersuisoq om, at børnene skal holde møde med Naalakkersuisoq for Uddannelse og Institut for Læring og bringe deres budskaber direkte.


Nordiske børns resolution
Topmødet er færdigt med resolution som børnene selv lavede forslag og udarbejdet selv resolution. Der er forskellige tre overskrifter med indikatorer hvor der står hvordan man implementerer børnenes forslag, det kan være for eksempel i familien, i skolen eller i samfundet. resolutionen har følgende overskrifter:
• Bedre viden om Børnenes rettigheder
• Bedre inddragelse af børn og unge
• Bedre inkludering af børn og unge i samfundet
En af de vigtige punkter var inddragelse af børn og unge hvor NAKUUSA har vellykket arbejde for at inddrage børnene.

”NAKUUSA laver en stor indsats for børn og unges inddragelse i Grønland. Der er Børneråd i alle kommuner og nu i Østgrønland, der er også Nakuusaaqqat i alle skolerne. Vi er stolt af vores projekt ”uagut ulluinnarput- uagut niperput” var blevet særlig bemærket og der blev lavet et punkt i resolution om, at alle Nordiske lande skal lave deres egne kommunale børneråd. ” siger Katrine Brandt, studentermedhjælper UNICEF Danmarks kontor i Grønland, som er en af børnenes ledsagere på rejsen.

Børnene får noget af topmødet
Rejsen og topmødet fører til forskellige bemærkninger, håb og viden til børnene.

”Jeg er glad for at se at alle mennesker har plads til dette møde, for eksempel der en døv dreng der er med uden problemer” Minik Olesen, Børnerådsmedlem i Qeqqata Kommunea

Der blev lagt mærke til at deltagerne fra andre lande er meget forskellige.

”Andre landes meninger er gode selvom de er anderledes end os. Vi i Grønland synes at viden om Børnerettigheder er meget vigtige, de andre nordiske børn synes klimaændring er et vigtigt emne og jeg håber vi vil også have mere fokus til det når vi er tilbage til Grønland” Nivi Rosing Børnerådsmedlem i Sermersooq Kommune.

Børnene får ny viden og synspunkter, de fik nye venner fra andre Nordiske lande. De tager hjem med ny viden der kan gavne Grønland.

”Jeg fik at vide hvor mange procent kender børns rettigheder i Grønland, jeg fik også viden af vigtigheden af at kende børns rettigheder fordi når man kender sine rettigheder er det vejen til god og tryg opvækst.” slutter Ulla-Maria Brandt, Børnerådsmedlem i Østgrønland.