Børn fra NAKUUSA skal finde innovative løsninger
til stort nordisk-arktisk møde om bæredygtighed

Børn fra NAKUUSAs Meeqqat Isummersorfii deltager sammen med 200 unge talenter fra Grønland, Norden og Arktis i innovationsprogrammet UNLEASH, der begynder lørdag i Nuuk. Partnerskabet mellem UNICEF og UNLEASH skal støtte børn og unge i at handle på regionale udfordringer og udvikle bæredygtige løsninger, som kan bringe os tættere på FN’s verdensmål.

 

Fem børn med tilknytning til NAKUUSAs Meeqqat Isummersorfii børneråd deltager om få dage i et af Grønlands største bæredygtighedsprojekter nogensinde. Det sker, når det globale non-profit-initiativ UNLEASH fra den 20.-26. august afholder et stort innovationslaboratorium i Nuuk. Side om side med 200 udvalgte 18-35-årige talenter fra Grønland, Norden og Arktis vil børnene få inspiration til at udvikle løsninger på regionale udfordringer relateret til FN’s verdensmål.

De deltagende børn er i alderen 15-18 år og tilknyttet ’Meeqqat Isummersorfii’, som drives under UNICEF og Naalakkersuisuts samarbejdsprojekt ’NAKUUSA’ med formålet at styrke børns inddragelse og rettigheder i samfundet. Meeqqat Isummersorfii samles hvert år til børnetopmøder, ligesom de løbende mødes i deres lokale råd og sikrer børns stemmer og input overfor beslutningstagere.

"Jeg er spændt på, om vores innovative løsning kommer til at gøre en forskel"
Majli, 15 år

15-årige Majli, et af medlemmerne fra Meeqqat Isummersorfii, glæder sig over, at de nu også får en plads ved innovationsprogrammet i Nuuk. Her vil de undervejs få besøg af H.K.H. Kronprinsessen.

”Jeg ønsker at deltage i UNLEASH, fordi jeg gerne vil være med til at gøre en forskel, og lære en ny arbejdsmetode. Jeg håber at lære meget af UNLEASHs metode. Derudover er jeg spændt på, om vores innovative løsning kommer til at gøre en forskel. Allermest glæder jeg mig til at møde Kronprinsesse Mary”, siger hun og griner.

Programchef for UNICEF Danmarks kontor i Grønland, Maliina Abelsen, tilføjer:

”UNLEASH har tidligere vist, at de kan vække opfinderlysten og handlekraften hos den yngre generation, og vi ser frem til at se børn fra vores børneråd folde sig ud sammen med de ældre talenter. Samtidig kan mødet også på længere sigt give børns indflydelse på samfundsudviklingen i Grønland et ekstra skub, fordi vi i UNICEF er blevet skolet i UNLEASH innovationsmetode. Den metode vil vi fremover anvende som inspiration i vores programmer, herunder det årlige børnetopmøde.”

Første gang børn deltager aktivt i innovationsugen

Innovationsprogrammet i Grønland er det fjerde fysiske innovationslab, UNLEASH faciliterer, siden det blev indviet i København. Men det er første gang børn inddrages aktivt.

”Siden begyndelsen i 2017 har over 5.000 unge, alle over 18 år, deltaget i UNLEASH, så for os er det et utroligt opløftende, at vores metode nu for første gang skal medvirke til at skabe handlekraft og iværksætteri blandt unge under 18 år. UNLEASH er en af verdens mest betydningsfulde platforme for unge for realiseringen af FNs verdensmål, hvor de sammen udvikler innovative og skalerbare løsninger til nogle af verdens største problemer og på den måde bidrager til en mere bedre og mere bæredygtig verden. Og det er jo fantastisk, at helt unge mennesker nu ved brug af UNLEASHs innovationsmetode også får mulighed for at sætte deres præg på verden og deres hjemland, Grønland”, udtaler bestyrelsesformand for UNLEASH, professor Flemming Besenbacher.

”UNLEASH har tidligere vist, at de kan vække opfinderlysten og handlekraften hos den yngre generation, og vi ser frem til at se børn fra vores børneråd folde sig ud"
Maliina Abelsen, programchef for UNICEF Danmarks kontor i Grønland

Det er ligeledes første gang, et UNLEASH møde har fokus på regionale udfordringer fremfor globale problematikker. Både børn og unge skal i deres idéudvikling koncentrere sig om verdensmål, der har særlig relevans for Arktis. De skal søge løsninger på klimaforandringerne, der mærkes i regionen, hvor temperaturen stiger hurtigere end på resten af kloden. De skal udforske muligheder for at forbedre sundheden i områder med lav befolkningstæthed og udbredt psykisk mistrivsel. Og de skal forsøge at knække koden til, hvor man sikrer kvalitetsuddannelse til på tværs af store afstande.

UNLEASH i Grønland er et højt profileret projekt med opbakning fra Naalakkersuisut, flere kommuner, organisationer, fonde og mere end 50 lokale virksomheder.

 

FAKTA: UNLEASH

  • Siden første UNLEASH i København i 2017 har 5.000 unge talenter fra 167 lande udviklet mere end 750 konkrete, bæredygtige løsninger relateret til FN’s verdensmål.
  • Flere end 200 løsningerne er blevet bragt videre af talenter i andre af UNLEASHs platforme, og mere end 120 løsninger har modtaget investeringer.
  • Et godt eksempel på værdiskabende løsning undfanget i UNLEASH er OneDay Health. Baggrunden for OneDay Health var mangelfuld adgang til sundhed i Ugandas landområder, og hvordan man kunne lave lokale, finansielt bæredygtige sundhedsklinikker tæt på folk. I dag har OneDay Health åbnet 27 sundhedsklinikker i Uganda og modtaget flere end 100.000 patienter. En klinik koster $4.000 og kan dække sundhedsbehovet for 10.000 patienter.

 

FAKTA: UNICEF DANMARK I GRØNLAND

  • UNICEF er dén organisation, som alle verdens lande gennem FN har sat i spidsen for at kæmpe for, at børn overlever og klarer sig i livet. UNICEF Danmark indsamler penge til denne indsats og kæmper samtidig for at fremme og udbrede kendskabet til børns rettigheder i Danmark og Grønland.
  • UNICEF Danmark har arbejdet i Grønland siden 2011 og haft kontor i Nuuk siden 2019.
  • Arbejdet for at styrke børns vilkår og rettigheder i Grønland består i flere indsatser og projekter, heriblandt ‘NAKUUSA’, der drives af UNICEF sammen Grønlands Selvstyre. NAKUUSA faciliterer blandt andet børneinddragelse og medbestemmelse gennem MeeqqatIsummersorfii, ligesom projektet gennem kampagner arbejder for at flytte og inspirere voksnes holdninger til, hvordan de kan skabe trygge rammer for børns opvækst.